FRIKS
#caption1

#caption2

#caption3

#caption4

#caption5

#caption6

#caption7

#caption8

#caption9

#caption10

#caption11

#caption12

#caption13

#caption14

#caption15

 

Är detta din framtid?

Fria konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar (FRIKS) är en branschorganisation för skolor som bedriver utbildning inom konst, konsthantverk, design, mode, arkitektur, dans, scen, film, foto och musik.

Utbildningarna varvar teori och praktik. Du lär dig genom att experimentera och undersöka såväl tekniker som material, känsla och sammanhang. Du får tid och handledning för att utveckla ditt eget uttryck i olika metoder och situationer. De flesta av utbildningarna är högskoleförberedande och en plattform för vidare studier i Sverige och utomlands. Andra förbereder dig för yrkeslivet och ger examen.

Det kreativa är kärnan i många av dagens yrken. Det finns kopplingar mellan konst, form, digitala tekniker, animation, ljud, film och 3D tekniker i allt högre utsträckning. Våra skolor har utbildningar som ger dig en stabil grund att bygga vidare på, vare sig du vill bli yrkesutövande inom konst och kultur eller om du vill använda kunskaperna inom andra yrken. Utbildningarna är studiemedelsberättigade och har statsbidrag.

På den här sidan kan du enkelt söka dig vidare till de olika utbildningar som finns på varje skola. En del av skolorna är små och specialiserade, andra är större med många olika inriktningar. Skolorna är även utspridda i olika delar av landet. Vi hoppas att du ska hitta något som passar just dig!

 

DELA